Arbeidspoli Twente

Is uw werknemer ziek en zoekt u begeleiding bij de terugkeer op de arbeidsplek of uitplaatsing in een andere baan? Wij bieden maatwerk voor uw werknemer en helpen u de schadelast van het verzuim te beperken. Het uitvoeren van arbeidsdeskundige onderzoeken behoort ook tot onze dienstverlening. Bent u eigenrisicodrager? Arbeidspoli voert een betaalbaar re-integratie- traject uit!

Arbeidsdeskundig onderzoek

Als een werknemer arbeidsongeschiktheid wordt, is een effectief re-integratietraject met een juiste aanpak belangrijk. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de werknemer.

2e Spoor re-integratie

Zodra het onzeker is of uw werknemer terug kan keren in het eigen werk, is het vanuit de Wet verbetering poortwachter verplicht om een traject in het 2e spoor op te starten. Te laat of niet starten kan een loonsanctie van UWV tot gevolg hebben.

Outplacement

Arbeidspoli Twente heeft ruime ervaring op de Twentse Arbeidsmarkt en expertise op het gebied van bemiddeling van klanten met psychische en/of fysieke beperkingen. Betaalbare trajecten van 6, 9 en 12 maanden.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op of maak een vrijblijvende afspraak.